10 juni 2018

Welkom op de website van het Marktfestival Bergeijk.

Aanvang markt: 11.00 uur

Einde markt:     17.30 uur

Door te klikken op de onderdelen in het menu links kunt U nadere informatie vinden;

Waaronder voor belangstellenden een inschrijfformulier waarbij vermeld
dat onvolledig ingevulde formulieren niet in behandeling kunnen worden genomen.

Elke deelnemer zelf dient zorg te dragen voor veiligheidsmiddelen zoals brandblusser, blusdeken ect..

Wij danken U voor het bezoek aan onze site en hopen U als deelnemer of als
bezoeker te mogen verwelkomen op het komende Marktfestival.